Korat6 Online Project Web

korat 6 online project web

โครงการจัดหาสื่ออิเลคทรอนิคส์และซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์

leave a comment »

YCA5VQI60CAUGOL3ICA1CSNI3CAEQSDPDCA4WP7CFCAPCEZJ4CAWR8W8WCAZM7WESCAKCJPSCCACFYF8DCAWLMVGGCASKA12CCASVU846CA49XQS5CA1K4P9PCAZ2CULPCAW886CRCAB98XXDCAO8YO4Uสพท.นม. 6 ได้จัดทำโครงการจัดหาสื่ออิเลคทรอนิคส์และซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์เพื่อการเรียนการสอน เพื่อให้โรงเรียนมีสื่ออิเลคทรอนิคส์ ที่มีคุณภาพ ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ได้จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2552 จำนวน 7 โรง รายละเอียดต่างๆ จะนำเสนอต่อไป

Advertisements

Written by kop's admin

มิถุนายน 23, 2009 ที่ 3:25 pm

เขียนใน Korat6's Project

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: