Korat6 Online Project Web

korat 6 online project web

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (Interactive E-learning)

leave a comment »

go%20copy โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (Interactive E-learning) เป็นโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดที่มีผลทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษา (ป.6) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติทั้ง 3 วิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ซึ่งโรงเรียนในสังกัด สพท.นม. 6 จำนวน 83 โรงที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวลให้ ซึ่งล่าสุดการประชุมตามโครงการดังกล่าวผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ ระหว่างปลัดกระทรวงศึกษาธิการกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งให้ทราบว่า ในระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2552) จะจัดสรรอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพท. จำนวน 100 เขต ที่ได้รายงานข้อมูลแล้ว ซึ่ง สพท.นม. 6 เป็นหนึ่งในเขตที่ได้รับจัดสรร โดยโรงเรียนในสังกัด สพท.นม.6 ที่ยังไม่มีอุปกรณ์ จำนวน 50 โรง โรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับจัดสรรทั้งหมด ส่วนโรงเรียนขนาดกลาง สพท.นม. 6 จะเรียงลำดับความสำคัญ เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็น ทรัพยากรที่มี ส่วนในระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2552-2553) จะพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) โดยให้ สพท. เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน โดยมีเครื่องแม่ข่ายที่มีระบบ lms ใน สพท. โดยให้ครูที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาบทเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนร่วมกัน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ขอขอบคุณโรงเรียนที่ได้ให้ความร่วมมือในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์รับสัญญาณการสอนทางไกลในครั้งนี้ ทำให้สามารถรายงานข้อมูลต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตามกำหนด และส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดได้รับจัดสรรอุปกรณ์เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

Advertisements

Written by kop's admin

กรกฎาคม 4, 2009 ที่ 3:30 am

เขียนใน ICT Project

Tagged with

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: